Strona główna POLITYKA Rzeszów: Samorządowcy uczcili swoje święto

Rzeszów: Samorządowcy uczcili swoje święto

0
Reklama

Samorząd jest najbliżej mieszkańców, ich problemów i spraw. To święto jest po to, aby samorządowców docenić, wyróżnić oraz pokazać wszystkim, jak można i trzeba służyć mieszkańcom, jak rozwijać infrastrukturę, edukację, kulturę oraz budować społeczeństwo obywatelskie – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie.


Na uroczystości przyjechali do stolicy regionu samorządowcy wszystkich szczebli – wójtowie, burmistrzowie, starostwie, prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia.
W uroczystościach uczestniczyli  także wicemarszałkowie województwa Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Stanisław Kruczek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, posłowie na Sejm RP Andrzej Szlachta i Maciej Masłowski, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież z regionu.

Tradycyjnie jak co roku

Jak co roku samorządowe święto rozpoczęło się od mszy św. w intencji samorządów i ich mieszkańców oraz całej Ojczyzny, odprawionej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po paradzie ulicami miasta goście Dnia Samorządu Terytorialnego spotkali się na konferencji okolicznościowej w WDK. Tam samorządowcy podsumowali kolejny rok swej pracy, a najlepsi gospodarze lokalnych wspólnot zostali uhonorowani.

Reklama

Samorząd terytorialny, który przejawia się w trójstopniowym podziale administracyjnym jest kwintesencją wieloletniej walki Narodu Polskiego o wolną, niepodległą Polskę. To właśnie podział administracyjny kraju ustanowiony w 1990 i 1998 roku urzeczywistnia prawo obywateli do wyborów władz lokalnych i wojewódzkich, dzięki któremu Polacy zyskali realny wpływ na politykę lokalną i regionalną, a dzięki temu możliwość zmiany i polepszenia warunków swojego życia – podkreślał w swym przemówieniu do samorządowców marszałek Władysław Ortyl. Samorządność jest jednym z warunków istnienia współczesnej demokracji. Dzięki sprawnie zorganizowanym i zarządzanym społecznościom regionalnym i lokalnym, możemy lepiej urzeczywistniać rozwój naszego kraju, który zachodzi w oparciu o realne potrzeby mieszkańców. Samorząd terytorialny wyzwala w społeczeństwie drzemiącą energię, wynikającą z potrzeby współdecydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Energia ta przekłada się na inicjatywy, które są urzeczywistniane przez ludzi i dla ludzi – mówił gospodarz województwa – marszałek Ortyl.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego są co roku okazją do nagrodzenia wyróżniających się gospodarzy lokalnych społeczności. W tym roku były okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Samorządowcy uhonorowani zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi. Wręczyła je wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Ten dzień jest ważnym wydarzeniem dla państwa pracy i działalności. Nie sposób wyrazić wielkiego uznania, które się Państwu należy. Działalność w samorządzie stwarza pewno możliwości, ale także poddawane jest rzetelnej ocenie obywateli. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo bardzo wymagające, stawiające konkretne oczekiwania i żądania. I państwo jesteście tymi, którzy je słyszą i podejmują się ich realizacji. Jako przedstawiciele rządu wspieramy państwa pracę. Dziękuję za zrozumienie polityki rządu i wsparcie wielu inicjatyw rządowych. Gratuluję samorządowcom – mówiła wojewoda Ewa Leniart. 

Odznaczenia i nagrody

Aż 19 samorządowców różnych szczebli otrzymało Odznaki Honorowe Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Samorządowe święto stało się także okazją do nagrodzenia najlepszych samorządowców z Podkarpacia. W konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa za dokonania kadencji 2014-2018 uhonorowani zostali – w kategorii powiatu – powiat jarosławski i starosta Tadeusz Chrzan, za najlepszą gminę uznano gminę Tuszów Narodowy i wójta Andrzeja Głaza.  Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej uznała, że najlepiej zarządzanym miastem na Podkarpaciu jest Sanok i burmistrz Tadeusz Pióro.
Tegoroczni laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oprócz pamiątkowych statuetek i dyplomów otrzymali także wieczne pióra od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podkarpacka Nagroda Samorządowa przyznawana jest od lat wspólnie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”.
Konferencja stała się także okazją do wręczenia przyznanych przez wojewodę podkarpackiego Honorowych Certyfikatów „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Zdobywcami tego wyróżnienia stali się Bernadetta Frysztak – wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz Elżbieta Wróbel – wójt gminy Niwiska. Nagrody wręczyli wspólnie Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Rafał Czupryka – Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny.
PSST przy okazji samorządowego święta nagradza co roku młodzież z regionu, w tym roku nagroda trafiła do 25 wyróżniających się uczniów. Jak co roku podczas uroczystości uhonorowano także najlepsze  samorządowe strony internetowe i fanpage samorządów na Facebooku.
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest jako upamiętnienie pierwszych w pełni  demokratycznych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku. Wybierano wówczas swych przedstawicieli do rad gmin i miast.
 

Reklama