W centrum Rzeszowa funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali rowerzystę, jak się okazało posiadał przy sobie oraz przechowywał w mieszkaniu papierosy z przemytu.

6 marca, w centrum Rzeszowa, niedaleko targowiska, funkcjonariusze Straży Granicznej z Rzeszowa – Jasionki skontrolowali jadącego poboczem rowerzystę. Kontrola w tym przypadku wynikała z podejrzenia, iż może on przewozić nielegalne wyroby akcyzowe, na co wskazywały m.in. duży plecak i przymocowana do roweru torba wypełniona kartonowymi opakowaniami. Jak się później okazało, podejrzenia funkcjonariuszy były trafne – na wezwanie kontrolujących, mężczyna dobrowolnie wydał 194 paczki papierosów pochodzących z przemytu.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że osoba może przechowywać kontrabandę również w miejscu zamieszkania, funkcjonariusze dokonali jego przeszukania. W mieszkaniu ujawniono kolejne papierosy – 220 paczek.

Łącznie, szacunkowa wartość posiadanych przez rowerzystę wyrobów akcyzowych wyniosła 5,5 tys. zł. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karno-skarbowe.

źr. BiOSG