Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Miasto zadłużone na ponad 600 milionów złotych

Rzeszów: Miasto zadłużone na ponad 600 milionów złotych

0
Reklama

Ministerstwo Finansów opublikowało dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r.  Według danych resortu finansowego Rzeszów ma ponad 600 milionów długu.


Biorąc pod uwagę wartość nominalną długu najbardziej zadłużoną gminą jest miasto stołeczne Warszawa z kwotą należności na poziomie 5 mld 565 mln zł. Rzeszów znajduje się na 13 miejscu, a jego zadłużenie wynosi dokładnie 601 396 879 mln zł.
Samorządowy serwis Polskiej Agencji Prasowej opracował raport zadłużenia gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględniono w nim prawie 2,5 tysiąca polskich gmin. Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po trzech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r.

Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł, co daje 882 zł na mieszkańca, przy czym 96 samorządów w ogóle nie ma długu.

Dane MF pokazują, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później – 56 mld 685 mln.
W obowiązującym stanie prawnym istnieją rozwiązania zabezpieczające jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności, mające na celu zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu. Jednym z rozwiązań jest indywidualny limit spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego (wynikający z ustawy o finansach publicznych). Limit ten ma za zadanie zabezpieczenie gminy przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto samorządy są zobowiązane uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.
W przeliczeniu zadłużenia na jednego mieszkańca, stolica województwa zajmuje 27 miejsce w rankingu ogólnopolskim, lecz nadal najwyższe z podkarpackich gmin. Kwota zadłużenia na osobę w Rzeszowie wynosi 3 209 zł. 31 miejsce zajmuje Krosno z zadłużeniem na osobę w wysokości 3 155 zł (146 mln zadłużenia całkowitego). W pierwszej setce znajdują się jeszcze: 54. Przemyśl 2 697 zł (167 mln), 71. Tarnobrzeg 2 456 zł (116 mln), 92. Roźwienica 2 266 zł (14 mln).

Reklama

źr. samorzad.pap.pl, MF

Reklama
Poprzedni artykułJarosław: Padła "szóstka" w lotka
Następny artykułRzeszów: Zmarł Prezes Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK