Strona główna HISTORIA Rzeszów: IPN organizuje kolejną edycję Nagrody Honorowej "Świadek Historii"

Rzeszów: IPN organizuje kolejną edycję Nagrody Honorowej "Świadek Historii"

0
Reklama

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko ogłasza VII edycję lokalnej nagrody „Świadek Historii”. 

To wyróżnienie honorowe, przyznawane raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.
IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.
Wnioski należy zgłaszać osobiście lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów. Ostateczna data wpływu wniosku: 30.04.2018 r. Dodatkowych  informacji udziela asystent prasowy oddziału, Katarzyna Gajda-Bator 17 86006012.
Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne na stronie Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl
 
 

Reklama