Strona główna RZESZÓW Rzeszów gotowy na bezpieczne nauczanie on-line

Rzeszów gotowy na bezpieczne nauczanie on-line

0
Reklama

Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa, już od dwóch lat wszyscy uczniowie rzeszowskich szkół w ramach projektu Innowacyjna Edukacja poprzez portal https://edu.erzeszow.pl mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pełnej, zaawansowanej wersji oprogramowania Microsoft Office 365, zarekomendowanej 12 marca przez Kancelarię Premiera RP jako narzędzie do zdalnej nauki.


Projekt obejmuje ok. 4 tys. nauczycieli i ponad 30 tys. uczniów wszystkich rzeszowskich szkół, którzy mają uprawnienia do instalacji wszystkich składników pakietu Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach.
Jednym z najbardziej użytecznych elementów Office 365 jest wykorzystywany przez rzeszowskie szkoły Microsoft Teams, który łączy w sobie elementy komunikacji i pracy grupowej, możliwości przekazywania treści, oceniania prac uczniów oraz połączenia aplikacji edukacyjnych w jednym miejscu.
Nauczyciele rzeszowskich szkół zostali przeszkoleni przez certyfikowanych trenerów Microsoft z wykorzystywania funkcjonalności pakietu Microsoft Office 365 do wspomagania procesu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki wprowadzeniu profesjonalnych technologii oraz nabytym przez nauczycieli umiejętnościom rzeszowskie szkoły są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnie, co okazuje się być szczególnie przydane podczas sytuacji kryzysowej, z którą mamy obecnie do czynienia.
Nauczyciele mają odpowiednie narzędzia do przygotowywania i przesyłania materiałów dydaktycznych dla uczniów, równocześnie mogą ich używać do sprawdzania stopnia opanowania przez uczniów wiedzy.
Współdzielenie treści dostępnych dla wszystkich w chmurze umożliwia uczniom przygotowywanie informacji i współredagowanie prezentacji z poszczególnych przedmiotów.
Microsoft Teams oraz wdrożony w rzeszowskich szkołach e-dziennik UONET+ pomaga również administracji, nauczycielom szkoły, uczniom i ich rodzicom na pozostawanie w kontakcie zdalnym na bieżąco i dzielenie się ważnymi informacjami.
Najważniejsze informacje odnośnie koronawirusa:

Reklama

Koronawirus na Podkarpaciu – Najważniejsze informacje

Reklama