Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc chce wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w wybranych częściach miasta. Projekt uchwały będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

W wielu miastach Polski wprowadzono już zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, obowiązujący w godz. od 22:00 do 6:00. Tadeusz Ferenc chce wprowadzenia tej ustawy na rzeszowskim Śródmieściu.

Wszystko za sprawą skarg mieszkańców Rzeszowa o awanturach i innych problemach przy sklepach monopolowych w centrum miasta. Prohibicja miałaby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście.

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 18 grudnia, zostanie przedstawiony projekt uchwały.