REKLAMA

Rzeszów: Debata o społeczno-kulturowych zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa i obronności

Nigdy dotąd ludzkość nie dysponowała zdolnościami do rozpoznania zagrożeń i obrony przed zagrożeniami w takiej mierze, jak obecnie.

W toku rozwoju cywilizacyjnego człowiek stopniowo poszerzał swoje horyzonty poznawcze, wyposażał się w technologicznie coraz bardziej zaawansowane środki i infrastruktury oraz stale podnosił kulturę organizacji i współdziałania, co umożliwiło mu zapanowanie nie tylko nad śmiercionośnymi żywiołami przyrody, które przez tysiąclecia zagrażały bezpieczeństwu jednostki i ciągłości trwania życia ludzkiego na Ziemi, ale także nad wieloma zagrożeniami powodowanymi przez tzw. czynnik ludzki: agresją zbrojną ze strony obcych państw, konfliktami wewnętrznymi, przestępczością i terroryzmem, przemocą, wyzyskiem czy też zawodnością techniki. Współczesny postęp naukowo-technologiczny (m.in. poznawcza i operacyjna penetracja coraz to nowych obszarów i wymiarów rzeczywistości, cyfryzacja, komputeryzacja i usieciowienie świata życia oraz autonomizacja techniki) w połączeniu z procesami politycznymi, mechanizmami ekonomicznymi oraz transformacjami społeczno-kulturowymi wciąż zmienia strukturę aktualnych zagrożeń i wymagania w zakresie bezpieczeństwa, obronności i ochrony, czyniąc naukowy namysł nad kwestiami bezpieczeństwa oraz ogólnospołeczną debatę nad akceptowalnością określonych ryzyk i sposobami przeciwdziałania zagrożeniom nieodzownym elementem nowoczesnej polityki bezpieczeństwa. Ponieważ bezpieczeństwo należy do cywilizacyjnych „uniwersaliów” – przenika w zasadzie wszystkie sfery osobistego i zbiorowego życia człowieka, problemy bezpieczeństwa cechuje wyjątkowa strukturalna złożoność wymagająca systemowego, interdyscyplinarnego i transdyscyplinarnego podejścia zarówno w poznaniu, jak w działaniu – podejścia całościowego, uwzględniającego sprzężenia i wzajemne zależności między zjawiskami, opartego na wzajemnej współpracy wielu instytucji i dyscyplin oraz zaangażowaniu interesariuszy i podmiotów reprezentujących szeroko pojęte społeczne otoczenie. Taka wizja interdyscyplinarnej i transdyscyplinarnej „obróbki” aktualnych problemów bezpieczeństwa przyświeca od lat organizatorom cyklicznych, odbywających się co dwa lata, międzynarodowych konferencji „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata”. Tematyka tegorocznej konferencji, której gospodarzem był Zakład Nauki o Bezpieczeństwie działający od trzech lat na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a współorganizatorami i partnerami byli m.in. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Istambule (Turcja), Uniwersytet Techniczny Bawarii Wschodniej w Regensburgu (Niemcy), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka, koncentrowała się wokół społecznych i kulturowych aspektów bezpieczeństwa w obszarach kluczowych z punktu widzenia globalnego ładu, pokoju, współpracy i rozwoju, przyszłości Wspólnoty Europejskiej, bezpieczeństwa narodowego, obronności i rozwoju społeczno-gospodarczego państw, a także samorządności, przedsiębiorczości i funkcjonowania jednostki w świecie gwałtownie zmieniającym się m.in. pod wpływem technologicznych innowacji. W dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w dniach 25.-26. listopada br. w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców Warszawy 10, wzięło czynny udział prawie osiemdziesięciu ekspertów wojskowych i cywilnych z siedmiu krajów europejskich, których wystąpienia i dyskusje były transmitowane na żywo w Internecie. Obradom towarzyszyły prezentacje uzbrojenia i sprzętu oraz pokazy pirotechniczne przeprowadzone przez wojsko, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz Straż Ochrony Lotniska działające w podrzeszowskim porcie lotniczym. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji geopolitycznej, aktualnych zagrożeniach militarnych w Europie, aktualnej kondycji NATO, polityce bezpieczeństwa i doktrynach obronnych USA, Chin, Rosji, Polski i innych krajów europejskich biorących udział w konferencji, o kwestiach cyberbezpieczeństwa, a także o zagrożeniach i wyzwaniach dla ładu międzynarodowego, bezpieczeństwa i rozwoju państw, ochrony ludności i życia jednostki wynikających z dynamiki rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, nierówności w dostępie do surowców energetycznych, procesów demograficznych i migracyjnych, niewydolności dotychczasowych infrastruktur ochronnych oraz ich podatności na destabilizację i zniszczenie. Dyskusje uświadomiły uczestnikom i słuchaczom istnienie istotnych rozbieżności w percepcji i ocenie omawianych zjawisk z perspektywy poszczególnych krajów. Konfrontując często przeciwstawne opinie w toku dyskusji poszukiwano rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich interesariuszy zarówno na płaszczyźnie dyplomacji, międzynarodowych uzgodnień i rozwoju partnerstwa, jak i na płaszczyźnie działań organizacyjno-administracyjnych, badawczo-innowacyjnych, inwestycyjno-infrastrukturalnych oraz edukacyjno-kulturalnych. Obok celów stricte naukowych i edukacyjnych rzeszowska konferencja o bezpieczeństwie, którą honorowym patronatem objęli m.in. Senat RP, Komisja Europejska, Polska Akademia Nauk, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Komendant Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Prezydent Miasta Rzeszowa, miała w zamierzeniu posłużyć również promocji Polski i Podkarpacia jako przestrzeni bezpiecznej dla życia i biznesu oraz wzmocnić transgraniczną współpracę na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta pożyteczna inicjatywa nie byłaby możliwa bez organizacyjnego zaangażowania sił zbrojnych, Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę w podrzeszowskim Porcie Lotniczym, a także bez finansowego wsparcia ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz firm rozumiejących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu: Huty Stalowa Wola S.A., Hensfort, Hertz Systems, e-Detektywi i InterBit, którym należą się serdeczne podziękowania.

01-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)