Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Rusza przebudowa DK nr 94 relacji Łańcut-Głuchów

Łańcut: Rusza przebudowa DK nr 94 relacji Łańcut-Głuchów

0
Reklama

W wyniku wieloletnich starań ze strony Miasta Łańcuta, licznych monitów mieszkańców, burmistrz miasta podczas uczestnictwa w radzie budowy, uzyskał informację, że w III kwartale br. ruszy długo oczekiwana przebudowa drogi krajowej nr 94. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, natomiast wykonawcą Budimex S.A.


Odcinek drogi objęty przedsięwzięciem pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 94  (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619589,86” projektowany jest od istniejącego skrzyżowania z ulicą Skotnik do miejscowości Głuchów wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową i rozbudową istniejących dróg oraz przebudową skrzyżowań. Łączna długość projektowanego odcinka drogi to prawie 6 km.
Na projektowanym odcinku przewidziana jest rozbudowa istniejących skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa zjazdów do dróg wewnętrznych. Ponadto projekt przewiduje budowę pięciu rond, w tym czterech na terenie Miasta Łańcuta (skrzyżowanie z ulicami Adama Mickiewicza, 3-go Maja, Tadeusza Kościuszki i Graniczna). Przewidziana jest również budowa nowych przystanków autobusowych. Droga będzie miała przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu rozdzielonego środkową częścią jezdni wyłączoną z ruchu.
Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowane są dodatkowe jezdnie połączone z drogą główną, w celu skomunikowania drogi krajowej z przyległymi nieruchomościami.
W wyniku realizacji inwestycji droga na odcinkach rozbudowy w większym stopniu zachowa swój istniejący układ komunikacyjny.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów, rowerzystów oraz w szczególności komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Dzięki jej realizacji uporządkuje się ruch lokalny i tranzytowy oraz znacznej poprawie ulegnie stan techniczny istniejącej drogi.
źr. Łańcut.pl

Reklama