Strona główna ŁAŃCUT Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku w Łańcucie

Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku w Łańcucie

0
Reklama

Na terenie dawnej jednostki wojskowej w Łańcucie rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego budynku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Wykonanie prac remontowo budowlanych dla budynku Piłsudskiego 70 to koszt: 2 725 040.40 zł (w tym dofinansowanie 1 379 490,03 zł). Czas realizacji zadania: III kwartał 2019 r. – I kwartał 2021 r.


„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”.

W ramach robót budowlanych wykonane zostaną:
👉 roboty konserwatorskie i restauracyjne,
👉 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
👉 wymiana posadzki,
👉 schody wejściowe do budynku i podjazd dla osób niepełnosprawnych,
👉 elewacja,
👉 wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego,
👉 instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne z przyłączami,
👉 instalacja przeciwpożarową,
👉 instalacja niskoprądowa i teletechniczna,
👉 instalacja c.o. oraz wentylacja,
👉 klimatyzacja,
👉 roboty elektryczne,
👉 aranżacja i wykończenie wnętrz,
👉 roboty termomodernizacyjne budynku,
👉 roboty budowlane, rozbiórkowe i remontowe,
👉 zagospodarowanie terenu,
👉 zakup i montaż małej architektury oraz siłowni zewnętrznej.

Reklama
Projekt realizowany w formule partnerskiej, którego Liderem jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.Całkowita wartość projektu ogółem: 101 081 250,22 zł, w tym dofinansowanie 64 699 999,91 zł. Całkowita wartość zakresu  Miasta Łańcuta: 12 639 434,81 w tym dofinansowanie 6 844 544,31 zł.
Poza rewitalizacją budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie w ramach programu prowadzone będą jeszcze dwie inne inwestycje:

  1. „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”. W ramach robót budowlanych planuje się: remont/wykonanie nowych dróg dojazdowych; remont/wykonanie nowych chodników; zwiększenie liczby i wykonanie nowych miejsc postojowych; wykonanie infrastruktury kanalizacji deszczowej; remont/przebudowę sieci sanitarnej i wodociągowej; remont/wymiana studni pompowych; uporządkowanie zieleni; budowę i remont placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych; wymianę lamp oświetleniowych; zakup i montaż małej architektury; roboty budowlane, rozbiórkowe i remontowe.
  2. „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”. W ramach robót budowlanych planowane jest do wykonania: zagospodarowanie terenów zielonych lasu i adaptacja ich do pełnienia nowych funkcji w zakresie edukacji, turystyki i sportu; przywrócenie pierwotnego układu historycznego podziału lasu na dukty i ścieżki, wyznaczenie ścieżek rowerowych, pieszych, ścieżek zdrowia i edukacyjnych; oczyszczenie i uporządkowanie terenu; nowe urządzenie lasu, zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu i nowe nasadzenia; budowa małej architektury; budowa urządzeń do czynnego uprawiania sportu.
Reklama
Poprzedni artykułKrosno zabezpiecza mieszkańców w wodę pitną!
Następny artykułŚw. Antoni z Padwy – Antoni Padewski – Kapliczka