W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku w Jaśle, Armia Krajowa przeprowadziła akcję “Pensjonat”. Miała ona na celu wyzwolenie z rąk Niemców majora Jana Ptaka, przetrzymywanego w tamtejszym więzieniu.

Akcją “Pensjonat” dowodził podporucznik Zenon Sobota “Korczak”, który miał pod sobą 5 osób. Więzienie planowano zdobyć dzięki pomocy z wewnątrz. Jeden ze spiskowców, Józef Okwieka, pseudonim “Trójka”, był pracownikiem więzienia, dzięki czemu mógł ułatwić akowcom wejście do środka.
Akcja zakończyła się połowicznym sukcesem, ponieważ udało się zdobyć więzienie i uwolnić ponad 130 przetrzymywanych w nim osób. Wśród nich nie było jednak mjr. Ptaka, który po przesłuchaniu na Gestapo nie został odwieziony do więzienia, a następnego dnia rozstrzelano go w pobliskim lesie.

Na zdjęciu w górnym rzędzie, patrząc od lewej: ppor. Zenon Sobota “Korczak”, Zbigniew Cerkowniak “Boruta”, Zbigniew Zawiła “Żbik”. Dolny rząd: Stanisław Dąbrowa-Kostka “Dąbrowa”, Józef Okwieka “Trójka” oraz Stanisław Magura “Paw”

Cześć Ich Pamięci!