W Nowej Dębie wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu w związku z pracami remontowymi na moście w ciągu Drogi Krajowej nr 9.

Na moście przez rzekę Dęba ruch obywa się wahadłowo. Sterowany jest sygnalizacją świetlną, a w razie konieczności ręcznie. Roboty wykonywane są połówkami jezdni, przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów. Ruch pieszych odbywa się po istniejącej kładce dla pieszych zlokalizowanej obok mostu.


W ramach zadania wykonany zostanie nowy nadbeton płyty pomostu, izolacja płyty pomostu, nawierzchnia na jezdni i chodniku oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Planowany termin zakończenia robót koniec października 2020 r.

GDDKiA prosi kierowców o uwagę i zwracanie uwagi na oznakowanie.