ZAKTUALIZOWANE OŚWIADCZENIE JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA, REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN

w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN zalecam wszystkim pracownikom i studentom wracającym do Polski z obszarów ryzyka bezwzględne odbycie 14 dniowej kwarantanny domowej.

Nieobecność w pracy i/lub na zajęciach zostanie odgórnie usprawiedliwiona, po udokumentowaniu powrotu z ww. rejonów.Powracającym osobom, odczuwającym niepokojące objawy zalecam bezwzględnie postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Ponadto zalecam odwołanie (lub przesunięcie ich na późniejszy termin) wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz powstrzymanie się od wyjazdów, jak również przestrzeganie określonych przez GIS zasad higieny.

Zgodnie z decyzją Premiera z 8 marca 2020 r. odwołuję wszystkie wydarzenia organizowane w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie liczba uczestników może przekroczyć 1000 osób.

Informuję jednocześnie, że stale monitorujemy sytuację. O ewentualnych zmianach zaleceń będę Państwa informował w kolejnych komunikatach.

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Najważniejsze informacje odnośnie koronawirusa:

Koronawirus na Podkarpaciu – Najważniejsze informacje