Na dzisiejszej sesji rady miasta radni  przegłosowali darmowe przejazdy autobusami komunikacji miejskiej dla studentów spoza Polski. Na tym samym posiedzeniu radni zagłosowali przeciw darmowej komunikacji dla polskich uczniów. 

Za darmowymi przejazdami dla zagranicznych studentów zagłosowała zdecydowana większość radnych miasta.

Prawo do darmowych przejazdów będzie przysługiwało około 2 tys. zagranicznych studentów, głównie z Ukrainy, Turcji czy Indii. Według prezydenta Tadeusza Ferenca, dzięki takim przywilejom, stworzymy dogodne warunki dla studentów z zagranicy i zachęcimy ich do przyjazdu do Rzeszowa.