Strona główna HISTORIA Racławice, Nisko: 102 urodziny kpt. Marii Mireckiej-Loryś

Racławice, Nisko: 102 urodziny kpt. Marii Mireckiej-Loryś

0
Reklama

Dziś 102 urodziny obchodzi seniorka ruchu narodowego, kpt. Maria Mirecka-Loryś, przedwojenna Wszechpolka, komendantka główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet okresu II wojny.


Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie nad Sanem, k. Niska. Pochodzi z rodziny o endeckich poglądach, skąd czerpała edukację od pierwszych lat życia. Podczas studiów we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, włączyła się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej, z którą kontakt utrzymuje do dziś.
W czasie II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną.
Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. W 1943 r. uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 r. podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. W 36-osobowej grupie młodzieży Maria Mirecka reprezentowała Lwów, a obecny tam Karol Wojtyła – Kraków.
Aresztowana w Nisku, została przewieziona do WUBP w Rzeszowie. Stąd po kilkudniowym śledztwie trafiła do MBP w Warszawie, a następnie do więzienia w Krakowie. Na mocy amnestii została zwolniona 1.09.1945 r., lecz zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę, podając się za obywatelkę Luksemburga. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. W październiku 1946 r. opuściła Italię i wyjechała do Anglii, a stąd po 5 latach pobytu, w styczniu 1952 r. – do USA. Wraz z rodziną zamieszkała w Chicago. Aktywna działaczka szeregu organizacji polonijnych – m.in. członek ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. redaktorka „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Od grudnia 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego.
W 2016 r. w setne urodziny została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Mimo sędziwego wieku, kpt. Mirecka-Loryś aktywnie wspiera Polaków na Kresach, gdzie jeździ kilka razy do roku. Można ją spotkać m.in.: w sierpniu na uroczystościach pod Zadwórzem, gdzie walczył brat pani Marii, ks. Bronisław Mirecki- jako jeden z 12 osób ocalały w walce z 1920 r. Dodatkowo przynajmniej raz w roku lata do Chicago, gdzie mieszkają jej dzieci i wnuczęta.
Nasza redakcja składa pani kapitan najserdeczniejsze życzenia z okazji 102 rocznicy urodzin. Dwieście lat!
Na zdjęciu poniżej pani kapitan oglądająca film o sobie „Szkic do życiorysu”:

 

Reklama
Poprzedni artykułRzeszów: Powołano konsultanta w dziedzinie chirurgii ogólnej
Następny artykułMielec: Ochrona środowiska zajmie się Kronospanem