Strona główna PRZEMYŚL Przemyśl: Od nowego roku wzrost cen śmieci w mieście

Przemyśl: Od nowego roku wzrost cen śmieci w mieście

0
Reklama

Chociaż do stycznia przyszłego roku jest jeszcze sporo czasu, już dzisiaj powinniśmy mówić o sprawie cen za śmieci, których zwiększenia nie unikniemy w 2020 roku. Są to jedne z tych opłat ponoszonych przez wszystkich, na które samorząd ma niewielki wpływ, bo wynikają one wprost z kosztów jakie ponoszą firmy odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne, a teraz dodatkowo na ich poziom wpłyną regulacje prawne narzucone przez ustawodawcę.

Pierwszą i podstawową informacją, którą zawsze trzeba podkreślić kiedy mowa o kwotach, które przeznaczamy co miesiąc na odbiór naszych śmieci, to wiedza, że nie są to opłaty uznaniowe. Pieniądze, które wpłacają Państwo z tego tytułu do budżetu miasta nie zasilą innych zadań, ponieważ system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Czyli mówiąc prościej każda złotówka wpłacona przez mieszkańców Przemyśla na ten cel, musi być przeznaczona na odbiór, zagospodarowanie śmieci i w niewielkim stopniu edukację ekologiczną.
Istotną zmianą, która wpłynie na nasze przyszłoroczne opłaty za odpady komunalne jest nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Weszła ona w życie 6 września i wprowadza ona m.in. „widełki” dla osób, które nie zdecydują się na segregowanie odpadów. Zapłacą one co najmniej dwukrotność ustalonej przez Radę opłaty, a maksymalnie jej czterokrotność. Będzie to de facto kara, nakładana decyzją administracyjną, za niesegregowanie śmieci i promocja selektywnej ich zbiórki. Pod tym względem więc również czekają nas duże zmiany.
Najważniejszym jednak czynnikiem, który bezpośrednio wpłynie na wysokość opłaty w przyszłym roku jest kwota, którą poznamy po rozstrzygnięciu przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszego miasta. Pierwszy przetarg już się odbył i został unieważniony z powodu rażącej dysproporcji między przewidywaną do zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok, a zaproponowaną przez firmę zajmującą się zagospodarowaniem odpadów z Przemyśla. Ta różnica to aż 5 471 580,18 zł brutto. Całość zabezpieczonej w przyszłorocznym budżecie kwoty musiałaby wynieść zamiast 8 359 341,00 zł brutto – 13 694 841,18 zł brutto. Oczekujemy, że w kolejnym przetargu, który chcemy ogłosić po połowie września proponowana kwota będzie inna.
Szacujemy się, że łączny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 r. w zakresie zarówno zagospodarowania, jak i odbioru odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej, ulg dla dzieci, obsługi PSZOK wyniesie 19 702 885,08 zł brutto.
Wszystkie te zewnętrzne czynniki wpływające na wysokość opłaty za śmieci, spowodują, że jej wzrostu z pewnością nie unikniemy, chociaż będziemy robić wszystko, aby tę drastyczną podwyżkę ograniczyć do minimum. Z naszych wyliczeń wynika, że od 1 stycznia 2020 roku gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych może wynieść około 30  zł od mieszkańca. Ostateczną jednak decyzję w tej sprawie poznamy po zakończeniu wszystkich procedur.
Wojciech Bakun
Prezydent Miasta
źr. przemysl.pl

Reklama