13 listopada w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu miał miejsce uroczysty apel w trakcie którego 12 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie, a 19 zostało mianowanych na stopnie kaprala SG. Ceremonia odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej oraz rodzin funkcjonariuszy.

W pierwszej części apelu, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału płk SG Robert Rogoz odebrał ślubowanie od 12 młodych adeptów. Zwracając się do nowo przyjętych, pogratulował im pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, życzył powodzenia w realizacji czekających na nich zadań służbowych, a także podziękował rodzinom i prosił o dalsze wsparcie dla nowicjuszy.

Ślubujący, nowo przyjęci funkcjonariusze, to mieszkańcy Podkarpacia. Wśród nich są trzy kobiety. Od przyszłego tygodnia rozpoczną 8-miesięczne szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Po pozytywnie zdanych egzaminach, funkcjonariusze ci wrócą do Bieszczadzkiego Oddziału SG i rozpoczną służbę na polsko-ukraińskiej granicy państwowej.

Następnym, punktem programu było mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów 19 funkcjonariuszy. Akty mianowania wręczył Komendant Oddziału płk SG Robert Rogoz.

Natomiast, ich starsi koledzy, nowo mianowani podoficerowie zostali przyjęci do służby w SG wiosną bieżącego roku. Aktualnie są już po zaliczonych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu egzaminach. Odbyli także wymagane praktyki służbowe. Od jutra rozpoczną służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.