30 września br. około godz. 12:00 podczas patrolu stacji Przemyśl Główny funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Przemyślu zauważyli mężczyznę, który na widok funkcjonariuszy zaczął się dziwnie zachowywać unikając przy tym kontaktu. Zachowanie mężczyzny wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy, którzy niezwłocznie wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że jest to 24 letni obywatel Ukrainy, który nie posiada przy sobie dokumentów (brak paszportu czy też karty MRG – mały ruch graniczny). W związku z powyższym na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Straży Granicznej w Medyce, którzy po przybyciu na miejsce potwierdzili nielegalny pobyt Ukraińca na terenie RP.

Dalsze czynności poradzą funkcjonariusze SG w Medyce.

30 września br. około godz. 14:10, w okolicach stacji Munina w powiecie jarosławskim, funkcjonariusze z Grupy Operacyjno – Interwencyjnej Straży Ochrony kolei w Przemyślu pełniący służbę w tym rejonie  zauważyli w okolicy nasypu kolejowego mężczyznę, który na widok funkcjonariuszy zaczął się oddalać. Mężczyzna niezwłocznie został wylegitymowany, a następnie ujęty kilka minut później przez funkcjonariuszy. Był zaskoczony.

W wyniku współpracy Straży Ochrony Kolei z Przemyśla oraz Straży Granicznej z Korczowej potwierdzono, iż mężczyzna próbował w miesiącu wrześniu dwukrotnie przekroczyć granicę Państwa w miejscowości Hrebenne oraz Medyce – w obydwu przypadkach uzyskał odmowę wjazdu na teren RP.

Cudzoziemiec był świadom tego, że nie wjedzie legalnie do Unii Europejskiej przez przejście graniczne, wybrał więc inną nieskuteczną drogę, tzw. zieloną granicę..

Aktualnie 27 letni obywatel Ukrainy pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej w Korczowej, która to prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.

W obydwu przypadkach ścisła współpraca pomiędzy Strażą Ochrony Kolei w Przemyślu oraz Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej przyniosła wymierne skutki. Realizowana jest poprzez wymianę informacji, wspólne patrole połączone z kontrolą  w pociągach i na obszarach kolejowych

Jest to efekt podpisania dokumentu, który jest uaktualnieniem porozumienia regulującego zasady realizacji wspólnych działań. Porozumienie podpisano 19 marca 2018 r. w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

źr. SOK Przemyśl