19 maja 2018 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 19 diakonów otrzymało z rąk abpa Adama Szala Święcenia Prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej w obecności biskupów archidiecezji przemyskiej, licznie zgromadzonych kapłanów, rodzin i przyjaciół.

Nowo wyświęceni kapłani:

 • ks. Piotr Długi (par. Ustjanowa)
 • ks. Łukasz Dziedzic (par. Przeworsk-Fara)
 • ks. Paweł Franus (par. Wola Zarczycka)
 • ks. Sławomir Hadam (par. Babice)
 • ks. Jakub Jakubowski (par. Medyka)
 • ks. Konrad Kawa (par. Kuńkowce)
 • ks. Andrzej Kinal (par. Wołkowyja)
 • ks. Szymon Kot (par. Sanok-Fara)
 • ks. Dawid Kotulski (par. Stare Miasto)
 • ks. Dawid Kowalczyk (par. Sufczyna)
 • ks. Maciej Marszałek (par. Brzozów)
 • ks. Sebastian Rachwał (par. Humniska, pw. św. Stanisława)
 • ks. Grzegorz Rejman (par. Dąbrówki k. Łańcuta)
 • ks. Grzegorz Rybczak (par. Wara)
 • ks. Krzysztof Senejko (par. Nienowice)
 • ks. Adrian Sroka (par. Bolestraszyce)
 • ks. Andrzej Urbowicz (par. Krosno-Turaszówka)
 • ks. Arkadiusz Wojnicki (par. Brzozów)
 • ks. Paweł Wołoszyn (par. Bolestraszyce)

Księża Neoprezbiterzy do uroczystości przygotowywali się przez okres 6 lat formacji w Seminarium Duchownym, a bezpośrednio w ostatnim czasie przez rekolekcje, które odbyły się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

W wygłoszonej homilii abp Adam Szal odniósł się do najnowszego dokumentu ojca świętego Franciszka Gaudete et exsultate – O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”. Pan Bóg chce abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, nie chce, by nasze życie było rozwodnione, ale autentycznie zdążało drogą do świętości, a ta jest dostępna dla wszystkich. Istotną treścią powołania chrześcijańskiego jest świętość.  Ta droga rozpoczyna się w dniu sakramentu Chrztu Świętego, wówczas to stajemy się dziećmi Bożymi. Przez szereg lat postrzegano, że droga powołania kapłańskiego jest uprzywilejowana w osiągnięciu świętości. To myślenie w ostatnich latach zostało przeformatowane tak, że my wszyscy mamy równe szanse do osiągnięcia świętości.

Powołanie to życie zgodne z wolą Bożą. Każdy stoi przed odkryciem swojego miejsca na ziemi i bycia wiernym zadaniu dążenia do wyznaczonego celu życia. Nie jest to łatwe zadanie, bo świat krzyczy a Jezus nieustannie zaprasza na drogę wyznaczoną przez przykazania i Ewangelię.
Świętość to wędrówka ku Panu Bogu. Mamy nabierać przekonania, że na tej drodze nie jesteśmy sami. Przewodnikiem jest Jezus, On jest towarzyszem naszej wędrówki. On daje dary i charyzmaty. Od nas zależy otwarcie się na przyjęcie tych darów, szczególnie Osoby Ducha Świętego. Jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. Życie mamy od Ducha i Jemu pozwólmy się prowadzić. Duch nas uświęca, zbawia, zaprowadza w nas wewnętrzny ład.

Bądźcie świętymi kapłanami!

Arcybiskup zwracając się do księży diakonów, wskazał, by nie zapominali, że oni też są powołani do świętości, powołani do prowadzenia powierzonych im ludzi. Przez dar święceń kapłańskich otrzymają urząd nauczycielski, przez który mają służyć ludziom. Składając śluby i przyrzeczenia otrzymują narzędzia do służby. Modlitwą będą mogli dotrzeć do wszystkich. Przez posłuszeństwo wejdą w posłuszeństwo samego Jezusa. Będzie ono również strażnikiem przed działaniem według własnej woli, własnej wizji zbawiania świata. Celibat zaś to nie rezygnacja z miłości, ale to służba w pełni miłości, to bycie dla wszystkich, bycie do dyspozycji dla wspólnoty. To też miejsce spotkania i zjednoczenia się z Chrystusem.

Nowi kapłani zostali zachęceni do bycia świętymi, bo święty kapłan prowadzi innych do świętości. Świętość stoi otworem przed każdym z nas. Każdym kapłanem, siostrą zakonną, wiernym świeckim.

Na zakończenie Arcybiskup przywołał słowa papieża Franciszka: Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieć udział w szczęściu, którego świat nam nie może odebrać.

źr. Przemyska.pl