Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu prezydent Wojciech Bakun nie uzyskał od radnych wotum zaufania i absolutorium. Przeciwko było 12, a za 11 radnych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Wojciecha Bakuna za wykonanie miejskiego budżetu za rok 2019. Niestety, większość radnych była przeciw udzieleniu kredytu zaufania dla urzędującego prezydenta.

Za udzieleniem absolutorium było 11 radnych, przeciw 12.

Opozycja skrytykowała sposób rządzenia miastem przez Bakuna, wytykając prezydentowi brak pomysłów na rozwój miasta, choć ten wspominał, że dzięki staraniom radnym z jego klubu udało się sprowadzić do miasta dużą firmę produkującą meble.

Jako radni SLD apelujemy do prezydenta o autorefleksję, o zakończenie konfrontacyjnego stylu rządzenia — stwierdził radny Kulawik.Za udzieleniem absolutorium głosowali radni z Wspólnie dla Przemyśla (dawny Kukiz’15) oraz Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było 12 radnych z klubów Prawo i Sprawiedliwość, Regia Civitas, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz radna niezależna.

Na razie brak absolutorium nie skutkuje niczym w urzędowaniu Bakuna. W przypadku, gdy w przyszłym roku sytuacja powtórzy się, radni będą mogli głosować za odwołaniem prezydenta.