Strona główna STRZYŻÓW Pożegnano biskupa ziemi podkarpackiej Jana Niemca

Pożegnano biskupa ziemi podkarpackiej Jana Niemca

56
0

Na rodzinnej ziemi strzyżowskiej, z której się wywodził, mieszkańcy Podkarpacia, rodzina, licznie przybyli biskupi i kapłani, przyjaciele, bliscy oraz wierni pożegnali śp. ks biskupa Jana Niemca – biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.


Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowej. Biskup Jan Niemiec ma spocząć w krypcie Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim, gdzie przez lata sprawował swoją duszpasterską posługę.
Mszę świętą pogrzebową sprawował biskup Leon Dubrawski ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Homilię wygłosił kardynał Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup archidiecezji lwowskiej. Zmarłego biskupa żegnało oraz wspomniało wielu kapłanów i osób świeckich, między innymi arcybiskup Adam Szal, ordynariusz archidiecezji przemyskiej. Wszyscy mówcy podkreślali wielkość i jednoczesną skromność zmarłego biskupa, jego – przepełnione zawierzeniem Bogu – życie, które pomimo lat cierpienia i choroby, niezmiennie pełne było zapatrzenia w Chrystusa i jego krzyż oraz ufność wobec Bożych planów.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły słowa papieża Franciszka, przeczytane przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę – Dziękuję Bogu za życie i apostolską posługę tego wiernego świadka Ewangelii. Z wdzięcznością wspominam jego zaangażowanie pasterskie na Ukrainie, jego działalność akademicką, jako rektora seminarium duchownego w Gródku Podolskim. Godna wspomnienia jest jego cierpliwość, pokora i męstwo w cierpieniu i chorobie, którą był naznaczony przez długie lata. To bolesne doświadczenia może być dla wielu przykładem mocy ducha. Pozostawił po sobie świadectwo pobożności, gorliwości kapłańskiej, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za Kościół – napisał o zmarłym biskupie Janie papież Franciszek – Zawsze był głęboko zjednoczony z Chrystusem. Niech Chrystus miłosierny, któremu świętej pamięci biskup Jan poświecił życie, przyjmie Go do swojej chwały – napisał Ojciec Święty Franciszek.
W czasie mszy świętej homilię poświęconą życiu zmarłego biskupa wygłosił kardynał Mieczysław Mokrzycki  arcybiskup archidiecezji lwowskiej.
– Nie ma nic pewniejszego od śmierci i  nic bardziej niepewnego niż jej godzina – do tych słów św. Antoniego nawiązał kardynał Mokrzycki, przypominając, że Kościół przeżywa teraz oktawę Wszystkich Świętych Zmarłych. – W te dni przybliża się do naszego życia szczególnie mocno prawdą, że istnieje śmierć. Wiara w świętych obcowanie pozwala nam żyć nadzieją, którą dostajemy na chrzcie, że o ile będziemy zawsze gotowi, aby otworzyć drzwi Chrystusowi, czeka na nas życie wieczne.  Trzeba być zawsze gotowym i swe życie uczynić czuwaniem, bez względu na to, ile ma się lat – mówił podczas homilii kardynał Mokrzycki – Przez 33 lata taką posługę, ucząc tej czujności czekania na przyjście Chrystusa pełnił biskup Jan – podkreślał kardynał ukazując pracę zmarłego biskupa na rzecz Kościoła, także w działaniach misyjnych na Ukrainie.