Do końca listopada br. w budynku znajdującym się przy zabytkowym Rynku w Mrzygłodzie powstanie pracowania ginących zawodów.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 250 tys. zł, z czego Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, której członkiem jest m.in. Gmina Sanok, pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 200 tys. zł.

W chwili obecnej trwają prace remontowo-budowlane w celu przystosowania obiektu na  potrzeby realizacji zadań objętych wnioskiem.

Pracownia ginących zawodów będzie udostępniana mieszkańcom gminy i turystom do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych oraz pokazów lepienia garnków. To pierwsza tego typu atrakcja na szlakach turystycznych Podkarpacia.

Historia garncarstwa w Mrzygłodzie sięga odległych czasów. Do lat 60. XX wieku w miejscowości istniały dwa cechy: mały, który zrzeszał garncarzy oraz wielki, do którego należeli pozostali mieszkańcy. Niestety, od czasów I wojny światowej zainteresowanie garncarstwem spadało. O ile na początku w 30 warsztatach pracowało 60 garncarzy, tak w czasie II wojny światowej były już zaledwie 22 zakłady, a w 1954 roku jedynie cztery. Ostatni mrzygłodzki garncarz zmarł w 2001 roku.

źr. gmina Sanok