W Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Rzeszowie utworzone zostało drugie na Podkarpaciu tzw. izolatorium. 

 Umowę w tej sprawie z NFZ zawarł Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.

Obiekt ten jest przeznaczony dla 66 osób i będzie realizował usługi w takim zakresie jak izolatorium w Łańcucie.

Do izolatorium będą kierowane osoby z podejrzeniem COVID-19, które czekają na swój wynik oraz takie, które mają wynik potwierdzony, a nie wymagają hospitalizacji. Stan zdrowia osób przebywających w izolatorium będzie monitorowany przez personel medyczny:

–  pielęgniarkę – przynajmniej dwa razy dziennie (kontrola stanu zdrowia pacjenta, pomiar parametrów)

– lekarza, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej (np. przez telefon)

W  izolatorium pobierane będą także wymazy do badań na obecność koronawirusa. Podmiot pełniący funkcję izolatorium zapewnia 3 posiłki dziennie  dla osób w nim przebywających oraz systematyczną dezynfekcję pomieszczeń.