Fundacja Wczoraj i Jutro tworzy film o podkarpackich bohaterkach czasu II wojny światowej. Obie z nich doskonale pamiętają okupację i same przekazują przed kamerą swoje wspomnienia.

Kobiety z Podkarpacia w walce z okupantem” to film tworzony przez Fundację Wczoraj i Jutro dzięki dotacji  z Budżetu Województwa Podkarpackiego opowiadający o bohaterskich kobietach, które w czasie II wojny światowej walczyły z niemieckim i sowieckim okupantem.

W filmie swoje przeżycia związane z czasem wojny przedstawi dwie kobiety – urodzona w 1916 r. kpt. Maria Mirecka-Loryś, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Kobiet, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, działaczka przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej oraz 95-letnia ppor. Władysława Jedynacka, podkomendna Mireckiej, łączniczka i żołnierz NOWK.

Obie weteranki przedstawią swoją działalność konspiracyjną, przeżycia z okresu wojny, a także fakty historyczne związane z Podkarpaciem.