Strona główna POLSKA I ŚWIAT Ponad milion Polaków musi wymienić w tym roku dowód

Ponad milion Polaków musi wymienić w tym roku dowód

0
Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w 2020 roku 1,2 mln obywateli będzie musiało zmienić swój dowód osobisty, ponieważ obecny straci ważność. Za brak ważnego dokumentu tożsamości może spotkać nas kara do 5 000 zł grzywny.


Prócz ponad miliona obywateli zobligowanych do zmiany dowodu osobistego, ponad 160 tys. młodych Polaków wchodzących w dorosłe życie będzie również składać wnioski o wydanie pierwszego dowodu tożsamości.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że prócz klasycznego sposobu złożenia wniosku o dowód osobisty w jakimkolwiek Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, istnieje możliwość złożenia go online. Wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Jak to zrobić?

Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które są wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, mają warstwę elektroniczną. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
Proces wymiany dowodów jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.
Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

Reklama
  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez Internet (więcej informacji na: Gov.pl).

 
Od 4 marca nieznacznie zmienił się dotychczasowy formularz wniosku. Został poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).
Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.
 

Czym jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.
Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca są „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.
WAŻNE! Nie zmieniły się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
Reklama