Strona główna WIADOMOŚCI Ponad 5 mln zł wpłynęło do budżetu państwa dzięki skutecznej kontroli podatkowej...

Ponad 5 mln zł wpłynęło do budżetu państwa dzięki skutecznej kontroli podatkowej podkarpackiej KAS 

0
Reklama

  • Pracownicy KAS jednego z podkarpackich urzędów skarbowych podczas kontroli podatkowej stwierdzili zaniżenie podatku należnego VAT.
  • Podatnik uwzględniając ustalenia kontroli, złożył korekty deklaracji VAT i dokonał wpłaty ponad 5 mln zł.

Podczas czynności analitycznych, pracownicy jednego z podkarpackich urzędów skarbowych, stwierdzili nieprawidłowości w rozliczeniu przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT).

Reklama

W trakcie prowadzonej kontroli podatkowej eksperci podkarpackiej KAS ustalili, że podmiot dokonując rozliczenia podatku VAT zastosował do zadeklarowanej sprzedaż usług stawkę podatkową VAT 0% zamiast podstawowej tj. 23%. W wyniku czego, podatek należny VAT zadeklarowany został w nieprawidłowej wysokości, co skutkowało zaniżeniem kwoty podatku do wpłaty. 

Podatnik po przeprowadzonej kontroli złożył korekty deklaracji VAT uwzględniające w całości ustalenia urzędu skarbowego i wpłacił ponad 5 ml zł należności podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Stawka podatkowa VAT 0% może być stosowana m.in:

  • w eksporcie towarów, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE),
  • do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych,
  • do usług transportu międzynarodowego,
  • do usług, które polegają na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów,
  • do dostaw i importu jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, oraz dostaw części i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowane lub służą do ich eksploatacji,
  • do dostaw i importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
  • do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: instytucji UE lub organów utworzonych przez UE, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa (uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Polskę), sił zbrojnych Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, sił zbrojnych państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, a także sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Zakres opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% ww. towarów i usług, jak również warunki stosowania tej stawki, wynikają z przepisów art. 83 ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2495 i 2808).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!