Strona główna PRZEMYŚL Ponad 30 fałszywych dokumentów na granicy. Chcieli pracować w Polsce

Ponad 30 fałszywych dokumentów na granicy. Chcieli pracować w Polsce

52
0

13 stycznia br. na pieszym przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili ponad 30 fałszywych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pracy w Polsce. Wykorzystując ” fałszywki” chcieli dostać się do Polski. W dobie pandemii dokumenty do pracy stanowią jedną z nielicznych kategorii uprawniających do wjazdu na terytorium RP. Cudzoziemcy zostali zawróceni z powrotem na Ukrainę. Za posłużenie się fałszywymi dokumentami odpowiedzą karnie.


22 obywateli Mołdawii oraz 12 obywateli Ukrainy zgłosiło się do odprawy granicznej na przejściu pieszym w Medyce.
Grupa podróżowała w ruchu bezwizowym na podstawie paszportów biometrycznych. W trakcie odprawy granicznej na kierunku wejściowym do Polski przedstawili
funkcjonariuszom zaświadczenia dot. pracy sezonowej oraz oświadczenia o powierzeniu pracy wystawione rzekomo przez przyszłych pracodawców.  Uwagę kontrolerów zwróciła m.in. rozbieżność w deklarowanym adresie pracy i miejscu kwarantanny. Kilkanaście osób, które wg dokumentów miało pracować w Grójcu (woj. mazowieckie) wskazywało jako miejsce odbywania kwarantanny odległy o 400 km Gdańsk.Kontrolerzy nabrali podejrzeń co do autentyczności przedstawionych dokumentów i szczegółowo zweryfikowali cel wjazdu/ wejścia do Polski. W konsekwencji okazało się, że dokumenty są podrobione w całości, a cudzoziemcy przyznali, że fałszywki kupili na Ukrainie za 200 euro. Wyjaśnili również, że w rzeczywistości chcieli dotrzeć do Niemiec i tam podjąć nielegalną pracę zarobkową.
Wszyscy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
W 2021 roku to pierwsze tego typu zdarzenie na podkarpackiej granicy państwowej. W ubiegłym roku doszło do czterech podobnych przypadków w których ujawniono ponad sto fałszywych dokumentów do pracy w Polsce.