Strona główna BIESZCZADY Ponad 100 mln zł trafi na remont dróg po ubiegłorocznych powodziach

Ponad 100 mln zł trafi na remont dróg po ubiegłorocznych powodziach

0
Reklama

Ponad 100 mln złotych rządowej pomocy trafi na drogi wojewódzkie, które ucierpiały podczas powodzi. W trakcie krótkiej konferencji prasowej marszałkowie tłumaczyli dokładnie na jakie fragmenty dróg, w których częściach województwa trafią wspomniane pieniądze.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do samorządów w całej Polsce, a także forma wsparcia, która ma zapewnić zrównoważony rozwój regionom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota, którą otrzymał Samorząd Województwa Podkarpackiego to suma 120 milionów złotych. Większość tej kwoty – 100 mln złotych – przeznaczona jest na naprawę zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi dróg. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty dróg, mostów czy kładek. Ponadto przebudowana zostanie nawierzchnia uszkodzonych dróg a systemy odwodnienia zostaną naprawione. Remonty obejmą także umocnienia poboczy, brzegów, skarp i osuwisk. Dzięki temu wsparciu ogółem zrealizowanych zostanie 150 projektów.

Likwidacja szkód powodziowych zawsze trwa. W każdym z poszkodowanych powiatów prowadzone będą prace, których koszt waha się od 5 do 29 mln wsparcia. Poprawione chodniki oraz parkingi tworzą bezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów, co wpływa na zwiększenie jakości podróżowania na tych terenach. Program ten pokazuje, że otrzymujemy dofinansowania nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale mamy także wsparcie rządu w kryzysowych momentach, takich jak te powodzie na południu województwa. – powiedział marszałek Władysław Ortyl.
Dokładne zestawienie prac drogowych z RFIL w poszczególnych powiatach:

Reklama

Powiat

typ zadania

długość [km]

wartość [zł]

całkowita

2021

2022

Brzozowski

zabezpieczenie osuwiska

0,25

10 000 000

10 000 000

0

odbudowa nawierzchni

8,11

4 250 000

488 000

3 762 000

razem

8,36

14 250 000

10 488 000

3 762 000

Jasielski

zabezpieczenie osuwiska

0,176

1 000 000

1 000 000

0

odbudowa nawierzchni

14,145

11 244 000

706 440

10 537 560

razem

14,321

12 244 000

1 706 440

10 537 560

Krośnieński

zabezpieczenie osuwiska

0,55

12 857 000

0

12 857 000

odbudowa nawierzchni

7,31

5 210 000

547 100

4 662 900

razem

7,86

18 067 000

547 100

17 519 900

Leski

zabezpieczenie osuwiska

0,098

21 000 000

13 000 000

8 000 000

odbudowa nawierzchni

11,25

7 875 000

78 750

7 796 250

razem

11,348

28 875 000

13 078 750

15 796 250

Rzeszowski

zabezpieczenie osuwiska

0,335

1 990 000

0

1 990 000

odbudowa nawierzchni

– 

razem

0,335

1 990 000

0

1 990 000

Sanocki

zabezpieczenie osuwiska

odbudowa nawierzchni

16,1

8 100 000

81 000

8 019 000

razem

16,1

8 100 000

81 000

8 019 000

Strzyżowski

zabezpieczenie osuwiska

odbudowa nawierzchni

6,23

4 990 000

49 900

4 940 100

razem

6,23

4 990 000

49 900

4 940 100

Bieszczadzki

zabezpieczenie osuwiska

0,73

3 000 000

3 000 000

0

odbudowa nawierzchni

12,09

8 484 000

84 840

8 399 160

razem

12,82

11 484 000

3 084 840

8 399 160

WP

zabezpieczenie osuwiska

2,139

49 847 000

27 000 000

22 847 000

odbudowa nawierzchni

75,235

50 153 000

2 036 030

48 116 970

ogółem

77,374

100 000 000

29 036 030

70 963 970

Oprócz 100 mln złotych na remont dróg, województwo podkarpackie otrzymało z RIFL 20 mln zł na inwestycje w szpitalach: 4 mln złotych na modernizację Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, 16 mln złotych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 – prace budowlane w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, zakup sprzętu medycznego oraz na przebudowę pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Do 28 grudnia 2020 roku można było składać wnioski w ostatniej turze naboru. Samorząd województwa złożył trzy takie wnioski: na węzeł autostradowy w Ropczycach, wkład własny na budowę kolei aglomeracyjnej oraz utworzenie oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.
Dodatkowym wsparciem, oprócz RFIL, na południe regionu jest „Programu dla Bieszczad” realizowany od 2019 roku . To prawie 14 mln zł, który zakłada realizację kilkunastu zadań na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego. 10 mln złotych pochodzi z budżetu państwa reszta kwoty to wsparcie z budżetu województwa. Większość inwestycji została już zakończona w ubiegłym roku. W ramach programu wyremontowane zostały parkingi, zatoki postojowe, powstały zjazdy i chodniki. Wyremontowana została także droga od Wołosatego do granicy państwa, a w Brzegach Górnych przebudowane zostało skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową. W roku 2021 zostało do realizacji jedno zadanie: budowa ronda w Cisnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 893 i 897.

Reklama