W środę (tj. 21.10) zatrzymano na granicy grupę młodych Ukraińców. Podszywali się pod polskich studentów, aby dostać się do kraju.

Ze względu na sytuację na świecie i w kraju obywatele Ukrainy nie mogą przyjeżdżać do Polski. Nie obejmuje to jednak osób spełniających konkretne warunki (np. rozpoczęcie edukacji w polskich szkołach).W taki sposób obejść te przepisy postanowiła grupa młodych Ukraińców. Podczas kontroli na przejściu granicznym w Budomierzu przedstawili oni zaświadczenia o przyjęciu do polskiej szkoły policealnej.

Podczas sprawdzania dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej potwierdzili że są one fałszywe. Grupa niedoszłych studentów wykłócała się jednak że są autentyczne.

W takim przypadku postanowiono zadzwonić do sekretariatu uczelni w celu sprawdzenia listy uczniów. Jak się okazało szkoła ta nie prowadzi nauki dla cudzoziemców, a nazwiska zatrzymanych nie figurują na liście uczniów.

W związku z popełnieniem czynu zabronionego ( posłużenie się fałszywymi dokumentami) siedmiu młodym  ob. Ukrainy przedstawiono zarzuty i zawrócono na Ukrainę.