Strona główna LUBACZÓW Podlesie, Lubaczów: Kopalnia siarki wznawia pracę po 25 latach

Podlesie, Lubaczów: Kopalnia siarki wznawia pracę po 25 latach

0
Reklama

8 maja br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w uroczystym otwarciu nowoczesnego kompleksu wydobywczego zlokalizowanego w miejscowości Podlesie k. Lubaczowa, gdzie przed 25 laty zaprzestano wydobycia tego surowca.


Inwestycję zrealizowała Polska Siarka Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Polskie Budownictwo Infrastrukturalne. W uroczystości otwarcia wzięło udział wielu gości honorowych m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz Piotr Pilch, radni województwa, przedstawiciele Grupy Kapitałowej PBI– inwestora kopalni, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższego Urzędu Górniczego, duchowni oraz samorządowcy powiatu lubaczowskiego oraz gminy Lubaczów.
Zabierając głos, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz zwróciła szczególną uwagę, na fakt podejmowanych na szczeblu centralnym przez Radę Ministrów  działań reindustrializacyjnych obszarów wykluczonych społecznie i ekonomicznie, czego zrealizowana na obszarze Gminy Lubaczów inwestycja jest znamienitym przykładem.
Siarka w nowej kopalni będzie wydobywana nowoczesną technologią wytapiania jej w złożu przy pomocy przegrzanej wody wtłoczonej w otwory wiertnicze, a następnie wypompowywanie jej w stanie płynnym na powierzchnię. Uruchomienie zakładu kosztowało blisko 70 mln zł.
źr. PUW 

Reklama