Strona główna RZESZÓW Podkarpacie z najwyższym wzrostem PKB w Polsce

Podkarpacie z najwyższym wzrostem PKB w Polsce

0
Reklama

Główny Urząd Statystyczny podał dane za 2018 rok dotyczące gospodarki w regionach. Wynika z nich, że województwo podkarpackie zanotowało największy w kraju wzrost PKB, a lokalne firmy są liderem w nakładach na innowacyjność. Dane zostały omówione podczas konferencji prasowej.

Produkt krajowy brutto w 2018 roku na Podkarpaciu, według wstępnych szacunków, wyniósł 82,7 mld zł (w cenach bieżących). W porównaniu z 2017 rokiem PKB wzrósł o 7,8%. Pod względem wzrostu PKB, Podkarpacie zajęło pierwsze miejsce. Najniższy wzrost wystąpił w województwie lubelskim – 3,5%.
Udział Podkarpacia w tworzeniu PKB Polski wyniósł 3,9%. Największy udział zanotował region warszawski stołeczny – 17,4%, a najmniejszy region opolski – 2,0%.
Wartość PKB w 2018 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa podkarpackiego, wyniosła 38872 zł (15. miejsce wśród 17 regionów). Najwyższy PKB na jednego mieszkańca był w regionie warszawskim stołecznym – 121246 zł, a najniższy w regionie lubelskim – 37100 zł.
Województwo podkarpackie znalazło się również na pierwszym miejscu pod względem dynamiki wzrostu osób zatrudnionych w przemyśle oraz zwyciężyło pod względem nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną.
źr. Urząd Statystyczny w Rzeszowie/UMWP

Reklama