Strona główna WIADOMOŚCI Podatnicy z Podkarpacia przekazali 24 miliony na organizacje pożytku publicznego

Podatnicy z Podkarpacia przekazali 24 miliony na organizacje pożytku publicznego

0
Reklama

Mieszkańcy Podkarpacia przeznaczyli na organizacje pożytku publicznego w minionym okresie rozliczeniowym ponad 24 miliony złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o blisko 2 miliony złotych.


W woj. podkarpackim do urzędów skarbowych wpłynęło prawie 800 tys. zeznań rocznych za 2016 r., przy czym w ponad 480 tys. podatnicy złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wybranym przez siebie organizacjom pożytku publicznego. Wnioskowana przez podatników kwota na rzecz OPP wyniosła łącznie ponad 24 mln zł i była o ponad 1,7 mln zł większa niż w ubiegłym roku.
Podatnicy z Podkarpacia najczęściej przekazywali 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które na co dzień zajmują się pomocą w zebraniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego. Wsparcie okazywano również organizacjom zajmującym się działalnością charytatywną, humanitarną czy hospicyjną. Nie zapomniano także o edukacji dzieci i młodzieży, wsparciu klubów sportowych czy pomocy dla organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.
Podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mógł przeznaczyć 1% swojego należnego podatku za dany rok na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. By to zrobić należało podać w zeznaniu rocznym albo w korekcie zeznania jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) i kwotę do przekazania, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). 

Od 15 marca do 2 maja br. nowością była możliwość złożenia przez emeryta lub rencistę, który dostał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chciał przekazać 1% należnego podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego PIT-OP czyli oświadczenia o przekazaniu 1% należnego podatku i wówczas na podstawie właśnie tego oświadczenia, traktowanego na równi z wnioskiem urząd skarbowy mógł przekazać wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.
Przekazanie przez naczelnika urzędu skarbowego kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego następuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe (kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego).
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o danych identyfikacyjnych osób składających wniosek, wysokości i przeznaczeniu kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji (cel szczegółowy).
Zamieszczone dane odnoszą się do stanu na dzień 01 sierpnia 2017 r. Dane mogą ulegać zmianie.

Reklama

źr. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Reklama
Poprzedni artykułChemioterapia prowadzi do przerzutów
Następny artykułBudki telefoniczne znikają na dobre