Strona główna BIZNES Pieniądze dla firm dotkniętych przez pandemię

Pieniądze dla firm dotkniętych przez pandemię

0

W sierpniu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchamia nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, które z powodu wywołanej epidemią recesji wpadły w kłopoty finansowe. Osoba samozatrudniona może otrzymać nawet 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.

Dla kogo wsparcie:
– Kwota przeznaczona na projekt to 40 mln zł. Z tego 30 procent dedykowane jest na granty dla branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD – informuje Jolanta Wiśniowska, wiceprezes RARR S.A. – Pomoc kierowana będzie do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Firmy średnie o podobną pomoc mogą ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Pomoc, w której udzielaniu pośredniczy RARR S.A., skierowana jest wyłącznie do firm z województwa podkarpackiego, które po 31 grudnia 2019 roku z powodu pandemii COVID-19 znalazły się sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, mimo to nadal prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji i nie jest wobec nich otwarte postepowanie upadłościowe.
Jak informuje Jolanta Wiśniowska, jednym z warunków uzyskania grantu jest spadek obrotów (spadek przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu, wybranym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r. oraz na moment składania wniosku o pomoc w grantu, ponieważ od tego zależy kwota grantu, w przeliczeniu na pełne etaty.
– Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest również uwzględniany w kalkulacji. W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego – tłumaczy wiceprezes RARR S.A. – Kwota grantu stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do maksymalnie trzech miesięcy.
I tak przykładowo: osoba samozatrudniona może otrzymać maksymalną wartość wsparcia w wysokości 23 535 zł, maksymalna kwota grantu przy zatrudnieniu 10 osób wynosi 74 425 zł.
Przedsiębiorca ubiegający się o grant nie może zalegać na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Na co można przeznaczyć grant:
– Otrzymany grant firma będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. np. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności – dodaje wiceprezes Wiśniowska. – Pracujemy nad szczegółami dotyczącymi trybu i harmonogramu naboru. Chcemy, aby wniosek dla przedsiębiorców, starających się o pomoc, był prosty i łatwy do złożenia. Nabór prowadzony będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku, Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej http://www.rarr.rzeszow.pl.
Pożyczki płynnościowe także dla średnich przedsiębiorstw
Dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 przygotowano również preferencyjne pożyczki płynnościowe z zerowym oprocentowaniem (0 proc. w stosunku rocznym dla pożyczek udzielanych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis). RARR S.A. będzie ich udzielał od 14 lipca br. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, i sfinansować w ten sposób wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
Maksymalna wysokość pożyczki do 600 tys. zł. Pożyczki w kwocie do 100 tys. zł, zabezpieczone mogą być jedynie wekslem in blanco. Maksymalny okres spłaty to 72 miesiące. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.
„Pożyczka Płynnościowa” finansowana jest ze środków RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, podobnie jak „Pożyczka standardowa – Innowacyjna 1” oraz „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2”, z których przedsiębiorcy korzystali już wcześniej. Te dwie ostatnie pożyczki od początku 2019r. przyznawano wyłącznie na rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje, a obecnie można o nie wnioskować także dla zapewnienia płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 i przeznaczać np. na środki obrotowe, koszty bieżące itp. Pożyczyć można do 500 tys. zł, w ramach komponentu innowacyjnego czyli na zakup nowych środków trwałych nawet dwa razy więcej.
Oprocentowanie pożyczek standardowych wynosi od 0,98 proc. (korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) do 1,98 proc. (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej). Okres spłaty to maksymalnie 96 miesięcy. Dłuższy jest dopuszczalny tylko przy inwestycjach w innowacje.
Preferencyjne pożyczki oferowane przez RARR S.A. to pieniądze, po które przedsiębiorcy chętnie sięgają. Od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku z takiego wsparcia skorzystało 130 firm, w tym cztery zlokalizowane w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis”. Tym, które w związku z epidemią koronawirusa mają trudności w spłacie zaciągniętych pożyczek, RARR S.A. również zaoferował pomoc. Do wyboru jest jedna z trzech propozycji: dodatkowa 6-miesieczna karencja w spłacie rat kapitałowych z jednoczesnym wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pożyczkowej, 4-miesięczne wakacje kredytowe od spłaty rat kapitałowo-odsetkowych z jednoczesnym wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pożyczkowej, lub obniżenia oprocentowania pożyczki. To wsparcie okazuje się bardzo potrzebne. Do końca czerwca br. wnioski o wakacje lub karencję złożyło w sumie 27 firm.

Poprzedni artykuł47-latek z 2 promilami alkoholu groził sąsiadowi pistoletem hukowym
Następny artykułPodkarpacie czekało na to 24 lata. Stal Mielec w Ekstraklasie!
Izabela Pomykała Redaktor naczelna