Miejsce znalezienia dwóch pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej zabezpieczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Niewybuch został znaleziony w Pełkiniach przez pracowników firmy, którzy wykonywali prace ziemne związane z wymianą asfaltu. Policjanci przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne i powiadomili saperów.

Wczoraj przed godz. 15, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu został powiadomiony o znalezieniu niewybuchów w Pełkiniach. Pracownicy wykonujący prace ziemne związane z wymianą asfaltu natknęli się na przedmioty, które swoim wyglądem przypominały pociski. Na miejscu policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne, ujawniając dwa skorodowane pociski artyleryjskie kaliber 75 mm. Miejsce odnalezienia niewybuchów do czasu przyjazdu patrolu rozminowania, zabezpieczali jarosławscy funkcjonariusze.

Dyżurny jarosławskiej komendy powiadomił o znalezisku 21 Batalion Rozminowania w Rzeszowie. Saperzy usunęli niewybuchy.