Jarosławscy policjanci zabezpieczali dwa miejsca odnalezienia niewybuchów. Podczas prac ornych w Pawłosiowie wykopano pocisk artyleryjski. Natomiast w Wólce Pełkińskiej, podczas prac przy fundamentach budynku, zauważono granat moździerzowy. Policjanci przeprowadzili tam rozpoznanie minersko-pirotechniczne i powiadomili saperów. Dzisiaj rano saperzy przejęli oba niewybuchy.

Wczoraj około godz. 8, mieszkanka gminy Pawłosiów zawiadomiła dyżurnego o ujawnieniu pocisku. Pocisk został wykopany poprzedniego dnia, podczas prowadzonych prac ornych. Na miejscu policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Z ustaleń wynikało, że jest to pocisk artyleryjski o długości około 30 cm.

Wczoraj około godz. 19, policja odebrała zgłoszenie o ujawnieniu niewybuchu w Wólce Pełkińskiej. Znalezisko ujawniono podczas prac ziemnych, prowadzonych przy fundamentach starego budynku gospodarczego. Funkcjonariusz przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechnicze. Ujawniono tam granat moździerzowy, który znajdował się w odległości około 20 metrów od zabudowań. Miejsce to zabezpieczali policjanci.

Dyżurny jarosławskiej komendy powiadomił o znaleziskach 21 Batalion Rozminowania w Rzeszowie.

Dzisiaj rano policjanci przekazali miejsca odnalezienia obu niewybuchów saperom.

źr. KPP Jarosław