Strona główna HISTORIA Ostatnie pożegnanie przyjaciela Jana Pawła II, kard. Jaworskiego

Ostatnie pożegnanie przyjaciela Jana Pawła II, kard. Jaworskiego

0

 

Władze regionu, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele świata nauki, mieszkańcy ziemi lubaczowskiej oraz delegacje z wielu zakątków Podkarpacia przybyli do Lubaczowa, by pożegnać swojego duszpasterza. Kardynał Marian Jaworski zmarł w Krakowie 5 września. W Lubaczowie, z którym kardynał związany był przez lata, rozpoczęły się uroczystości pożegnania wybitnego kapłana, pierwszego po II wojnie światowej arcybiskupa metropolity Lwowskiego obrządku łacińskiego, przyjaciela i powiernika świętego Jana Pawła II.


Trumna księdza kardynała przybyła do lubaczowskiej Konkatedry – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Lubaczowie po południu 8 września. Wielu zgromadzonych wzięło udział w modlitwach i czuwaniu przy trumnie zmarłego kapłana.Wieczorem uroczystą mszę świętą w intencji śp. kardynała Jaworskiego z udziałem władz państwowych i samorządowych koncelebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
W imieniu społeczności Podkarpacia księdza kardynała żegnał w Lubaczowie marszałek Władysław Ortyl.

Eminencjo, Księże Kardynale – stoimy tu przy Twych ziemskich prochach, podczas gdy Twoja Ojczyzna jest już w Niebie. W imieniu własnym oraz społeczności naszej podkarpackiej ziemi  żegnam Cię wybitny Kapłanie, który w swym życiu kierowałeś się odwagą i gotowością służenia Kościołowi w trudnych czasach. Twoja duszpasterska misja podporządkowana była słowom św. Pawła  Apostoła: „Dla mnie życiem jest Chrystus”, a całą swą ziemską drogę poświęciłeś budowaniu wspólnoty Kościoła.  Dziękujemy Ci za to – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marian Jaworski urodził się w 1926 r. we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym UJ, na KUL, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej, będą profesorem seminarium duchownego w Krakowie, sekretarzem Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekanem Wydziału Teologicznego w Krakowie, wykładowcą i pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej.
W latach 50-tych XX w przyszły kardynał zaprzyjaźnił się z ks. Karolem Wojtyłą, przyszłym papieżem. W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996-98 był także administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej. W 1998 r. Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów.Ks. Kardynał Jaworski swą duszpasterską drogę związał w ziemią Lubaczowską. To w Baszni Dolnej stawiał swe pierwsze kapłańskie kroki. To tu był gospodarzem, na stolicy biskupiej w Lubaczowie w latach 1984 do 1991.To dzięki staraniom biskupa Jaworskiego w 1991 roku do Lubaczowa przyjechał Papież Jan Paweł II. W 2005 roku jako bliski przyjaciel papieża Polaka, to właśnie kard. Jaworski udzielił Janowi Pawłowi II tuż przed śmiercią sakramentu namaszczenia chorych.