Strona główna JASŁO Odtworzyli dawny staw w lesie w Kołaczycach

Odtworzyli dawny staw w lesie w Kołaczycach

0

Nadleśnictwo Kołaczyce przywróciło do życia śródleśny staw, piętrząc ponownie wodę poprzez remont starej grobli. Prace wykonano jesienią ubiegłego roku, a od wiosny widać już mocne ożywienie akwenu; pojawiły się ptaki związane ze środowiskiem wodnym i bobry. Niegdyś służył jako staw rybny, dziś pełni ważną funkcję środowiskową.

Zbiornik, leżący obecnie na granicy oddziałów 130 i 131 leśnictwa Odrzykoń w tzw. Lesie Potockim, istniał już w okresie międzywojennym, a grobla piętrząca wodę była jednocześnie koroną drogi wiodącej przez las. Z czasem zarastały jego brzegi, a grobla niszczona ulewami i przez bobry uległa przerwaniu. Jesienią ubiegłego roku odnowiono zaporę i wykonano trwały przelew wody.

– W ciągu zimy zbiornik znów zapełnił się wodą, a z nastaniem wiosny obserwujemy tu zupełnie nowe życie; pojawiły się dzikie kaczki, żerują też czaple, a wokół brzegu widać ślady intensywnego żerowania bobrów – wylicza Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce. – Kilkadziesiąt arów lustra wody to również spora powierzchnia parowania, zapewniająca swoisty mikroklimat dla lasu i otoczenia.

Wzdłuż cieku zasilającego staw dominuje las łęgowy w wariancie wyżynnym z bogatym gatunkowo drzewostanem, w którym spotkać można jesiony, olsze czarne, dęby, jawory, lipy, osiki, wierzby i klony polne, jak również sporą plejadę rodzimych krzewów leśnych, od kruszyny, trzmieliny i głogu, po bez czarny.
Koszty przedsięwzięcia w całości pokryło z własnych środków Nadleśnictwo Kołaczyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here