Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pracują nad wytycznymi dotyczącymi powrotu dzieci do szkół od września.

We wstępnych ustaleniach MEN oraz GIS pojawiają się informacje, że nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych. Możliwe, że maseczki będą obowiązkowe podczas wydarzeń, gdzie blisko siebie będzie znajdować się duża liczba uczniów,chociażby podczas apeli szkolnych.

Według informacji uzyskanych przez RMF wytyczne dotyczące powrotu dzieci do szkół będą dostępne w połowie sierpnia. Trwają rozmowy dotyczące wytycznych o częstym myciu rąk, wietrzeniu sal po każdych zajęciach oraz większej liczbie lekcji na świeżym powietrzu.Nie będzie pojedynczych ławek dla uczniów oraz masowego mierzenia temperatury.

RMF FM podaje, że szkoły będą wdrażać procedury szybkiego powiadamiania rodziców o ewentualnej infekcji dziecka. Wówczas taki uczeń będzie odizolowany, a rodzic będzie musiał odebrać go ze szkoły. i rodzic powinien go odebrać ze szkoły. Kontakt z rodzicami ma być utrzymywany za pomocą gorącej linii.

źr. RMF