Strona główna WIADOMOŚCI Nowe rozporządzenie: nakaz zakrywania ust i nosa w pracy

Nowe rozporządzenie: nakaz zakrywania ust i nosa w pracy

0
Reklama

Rząd wprowadził w życie nowe rozporządzenie, wedle którego w miejscu pracy, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba, pracownik musi zakrywać usta i nos.


Rząd wprowadził do 27 grudnia br. nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscu pracy. W rozporządzeniu czytamy:
Obowiązek zakrywania ust i nosa – przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych; obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).Dodatkowo jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
 

Reklama