Rada UE przyjęła rezolucję, w której zapowiada przeznaczenie środków na budowę 6 tys. hotspotów w miejscach publicznych na terenie państw Unii Europejskiej.

Program nazwany został WiFi4EU i ma na niego zostać przeznaczone 120 mln euro. O zakwalifikowaniu się do programu, decyduje kolejność zgłoszenia. Oczywiście instytucje, które się zgłoszą, będą musiały mieć swój wkład własny.
Program, następującymi słowy podsumowała estońska minister ds. przedsiębiorczości i technologii informacyjnej Urve Palo: “Program WiFi4EU ułatwi wielu obywatelom korzystanie z internetu wysokiej jakości. Gminy, biblioteki i inne instytucje publiczne uzyskają możliwość promowania swoich usług cyfrowych. Być może program ten napędzi też kolejne inwestycje”

Warto, żeby nasi samorządowcy zapoznali się ze szczegółami programu i jeżeli w praktyce okaże się on korzystny, jak najszybciej zgłaszali wytypowane miejsca z naszego regionu.