puste szkoły i klasy korona wirus

Dawid H. były nauczyciel jednej ze szkół językowych w Rzeszowie został oskarżony o molestowanie seksualne uczennic. Akt oskarżenia trafił do sądu.

Dawid H., Brytyjczyk, uczył języka angielskiego w Centrum Edukacyjnym “Promar” w Rzeszowie. Już rok temu postać ta wzbudzała zarówno wśród rodziców, jak i kadry pedagogicznej spore wątpliwości.

Rodzice uczniów skarżyli się dyrekcji, że na zajęciach prowadzonych przez Dawida H., mężczyzna w ogóle nie uczy.Dzieci mówiły, że podczas zajęć mogą korzystać ze smartfonów, nie było rozmów ani ćwiczeń w języku angielskim. Po sygnałach jakie otrzymała dyrekcja sprawdzono wiarygodność. Mężczyzna w trybie natychmiastowym został zwolniony ze szkoły.

Zachowanie Brytyjczyka zaniepokoiło dyrekcję, która zauważyła, że mężczyzna mógł naruszyć przestrzeń osobistą uczniów. Wobec nauczyciela wysunięto podejrzenie o naruszenie nietykalności osobistej dwojga dzieci.

Mężczyzna został zatrzymany. Nauczycielowi postawiono zarzut obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15. roku życia lub „dopuszczenia się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania”.

64-letni David H. otrzymał zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu paszport i zarządzono wobec niego dozór policyjny. Prócz nagrań z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna molestuje dwie uczennice, wśród rzeczy nauczyciela znaleziono materiały pornograficzne.