Strona główna RZESZÓW Na Staroniwie powstanie hala dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

Na Staroniwie powstanie hala dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

178
0

Na Podkarpaciu rusza budowa zaplecza technicznego dla pociągów. To kolejny etap realizacji zadania związanego z budową systemu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Dzisiaj została podpisana umowa na prace projektowe i budowę hali wraz z układem torowym. Koszt inwestycji to 136 mln złotych.

Inwestycja, jaką jest kolej aglomeracyjna, jest realizowana przez urząd marszałkowski we współpracy z 16 podkarpackimi samorządami, w tym z miastem Rzeszów. O jej znaczeniu dla stolicy Podkarpacia i aglomeracji rzeszowskiej mówiono podczas podpisania umowy na budowę hali technicznej, które jest częścią PKA. Przemawiali: Marszałek Władysław Ortyl, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Miasta Rzeszów, Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK, dyr. ds. realizacji inwestycji, Grzegorz Król, prezes zarządu Inżynieria Rzeszów.

Efektem podpisania umowy będzie wybudowanie hali technologicznej wraz układem torowym, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Hala o długości około 140 metrów będzie wyposażona w niezbędne stanowiska do należytego utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Budynek zaplecza wraz z bocznicą kolejową zlokalizowany będzie w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa na obszarze o powierzchni blisko 4 ha. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 136 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi około 50 procent. Dofinansowanie pochodzi z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, będzie realizowało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. Hala zostanie oddana do użytku we wrześniu 2023 roku.

Na chwilę  obecną na terenie Województwa Podkarpackiego brakuje zaplecza technicznego do obsługi i utrzymania taboru kolejowego do przewozów pasażerskich spełniającego wymogi wysoko zaawansowanych technologicznie pojazdów. Znaczna część czynności jest wykonywana poza terenem naszego województwa. Powoduje to konieczność dłuższego wyłączenia tych pojazdów z eksploatacji w celu przetransportowania ich do punktów napraw np. do Nowego Sącza, Bydgoszczy, Mińska Mazowieckiego, z czym wiążą się dodatkowe koszty.

Zaplecze techniczne umożliwi dokonywanie napraw i bieżącego  utrzymania pociągów przede wszystkim do obsługi składów Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, a także pociągów regionalnych. Dzięki temu w naszym regionie powstanie jedyne na obecną chwilę o odpowiednim standardzie centrum utrzymaniowe, co zapewni znaczącą poprawę jakości świadczonych usług, obniży koszty eksploatacyjne i korzystnie wpłynie na poprawę ochronę środowiska. Z kolei budowa automatycznej myjni taborowej zapewni możliwość całorocznego mycia pojazdów a nie jak obecnie tylko poza sezonem niskich temperatur. Zagwarantuje też odpowiednie warunki do napełniania składów wodą oraz usuwania fekalii z instalacji pociągowych.

Obecnie Województwo posiada 37 pojazdów własnych, których wartość szacowana jest na około 445 milionów złotych. Podniesienie standardów obsługi pojazdów przełoży się na bezawaryjną i punktualną jazdę pociągów, bezpieczeństwo pasażerów jak również komfortową podróż w estetycznych oraz czystych wnętrzach.

PKA w liczbach

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna została uruchomiona z początkiem stycznia 2021 roku. Do końca marca bieżącego roku pociągi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na trzech liniach: Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów, przewiozły w sumie ponad 70 tys. pasażerów.

• Rzeszów-Dębica-Rzeszów – 24, 0 tys. przewiezionych pasażerów.

• Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów – 26, 8 tys. przewiezionych pasażerów.

• Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów – 20, 8 tys. przewiezionych pasażerów.

Szacuje się, że po zakończeniu lockdown-u i po uruchomieniu szkół, uczelni, centrów handlowych i kultury, ilość pasażerów przewożonych składami Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej znacznie wzrośnie.

Na projekt związany z budową Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej składają się dwa główne komponenty. Pierwszy to zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego. Obejmuje on zakup 10 sztuk taboru, w tym 8 sztuk trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych oraz budowę wspomnianego już zaplecza technicznego w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa. Łączna wartość realizacji tego zadania to ponad 336 mln zł, z czego koszty zakupu 10 pojazdów szynowych to blisko 196 mln zł. Dofinansowanie z CUPT dla projektów współfinansowanych w ramach POIŚ wynosi 116,9 mln zł.

Kolejnym komponentem związanym z budową Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej jest budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. Obejmuje on budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, oraz budowę dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich oraz parkingów w systemie park and drive. Dodatkowo projekt obejmuje wprowadzenie biletu zintegrowanego wspólnie z ZTM Rzeszów oraz Spółką Przewozy Regionalne. 

Od 1 stycznia bieżącego roku w ramach projektu uruchomiono ruch pociągów PKA w relacji: Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz w ograniczonym zakresie w relacji Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów z powodu braku mijanek. Po zakończeniu prac związanych z elektryfikacją linii 71, które nastąpią z końcem 2021 roku zostaną uruchomione kolejne pociągi w relacji Rzeszów-Kolbuszowa-Rzeszów. Natomiast w 2023 roku, po wybudowaniu linii kolejowej do lotniska w Jasionce zostaną uruchomione relacje pociągów na linii Rzeszów-Jasionka-Rzeszów.

Łączna wartość realizacji tego etapu to kwota ponad 405 mln zł, z czego koszty budowy infrastruktury kolejowej to blisko 369 mln zł. Dofinansowanie z CUPT dla projektów współfinansowanych w ramach POIŚ wynosi 208 mln zł.

W projekcie biorą udział: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, oraz 16 gmin z terenu województwa podkarpackiego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Miasto Dębica, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Miasto Kolbuszowa, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Przeworsk, Gmina Miasto Przeworsk, Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Strzyżów,  Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko.

Bilet zintegrowany zmienia oblicze podróżowania

Ważną częścią realizacji projektu związanego z budową Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej jest wprowadzenie biletu zintegrowanego, dzięki któremu zostanie zunifikowany transport różnych operatorów świadczących usługi przewozów pasażerskich w obszarze funkcjonowania PKA. Zakupione pojazdy do obsługi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej zostały wyposażone w nowoczesną technologię pozwalającą na wdrażanie nowoczesnych form biletu elektronicznego opartego na elektronicznych płatnościach. Integracja transportu publicznego w ramach budowy PKA zakłada wykorzystanie powszechnie stosowanych kart bankowych, transakcji zbliżeniowych, możliwości płacenia smartfonem, obsługi różnych taryf, realizacji transportu intermodalnego poprzez budowanie elementów Smart City i konwergencje usług poprzez wspólny nośnik w postaci karty elektronicznej, aplikacji na telefon, czy biletu wirtualnego w chmurze.

Porozumienie zawarte między Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Prezydentem Miasta Rzeszowa, w zakresie tworzenia wspólnych rozwiązań integrujących transport w mieście z transportem kolejowym w ramach wspólnego biletu elektronicznego, jest otwarte na współpracę z każdym podmiotem zainteresowanym rozwojem transportu intermodalnego. Przykładem takiej współpracy jest honorowanie karty miejskiej w ramach transportu kolejowego w ościennych strefach wokół Rzeszowa oraz integracja informacji pasażerskiej pojazdów kolejowych z informacją przystankową.

PKA to korzyści dla Rzeszowa

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to nowoczesne rozwiązanie transportowe, które przełoży się na zmniejszenie ruchu samochodowego w Rzeszowie. W trakcie opracowywania Studium Wykonalności z badań popytowych wynikało, że w pierwszym roku funkcjonowania PKA, zmniejszy się ilość wjeżdżających do Rzeszowa samochodów osobowych o około tysiąc dziennie.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna nie tylko ograniczy ruch samochodów wjeżdżających do Rzeszowa, ale także zmniejszy ruch w samym mieście. Aktualnie trwają prace projektowe związane z budową nowych przystanków zwłaszcza na terenie miasta Rzeszowa, w lokalizacjach gdzie jest widoczny potencjał popytowy, m.in. Politechnika Rzeszowska, Galeria Rzeszów, SSE Dworzysko, os. Baranówka. Działania te pozwolą na zwiększenie dostępności kolei na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niemalże w trybie tramwaju, co w naturalny sposób przełoży się na zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście.

Ponadto budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z integracją transportu nie tyko poprawi komfort podróżowania, ale także wpłynie korzystnie na środowisko, wytyczy nowe kierunki rozwoju urbanistycznego dla miasta Rzeszowa i otaczających go obszarów. Rzeszów wraz lotniskiem, dworcem kolejowym, szybką koleją, i budowaną infrastrukturą PKA, a także autostradą A4 oraz drogą szybkiego ruchu S19, staje się obecnie głównym węzłem logistycznym oraz intermodalnym w trójkącie międzynarodowym Polska, Ukraina, Słowacja.

Kolejna inwestycja

W lutym bieżącego roku zostały podpisane dwie umowy związane z przebudową dworca kolejowego oraz budową rzeszowskiego centrum komunikacyjnego w rejonie placu dworcowego w Rzeszowie. Modernizacja dworca Rzeszów Główny to kolejne przedsięwzięcie PKP SA realizowane w ramach programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023. W ramach prac między innymi zostanie poddana renowacji elewacja budynku dworca. Inwestycja zakłada również budowę placu na poziomie -1, który będzie  pełnił funkcję łącznika między dworcem, parkingiem podziemnym i peronami. Bezpośrednią komunikację z parkingiem i placem zapewnią też pomieszczenia na poziomie -1, które zostaną gruntownie przebudowane. Koszt modernizacji dworca wyniesie 22,7 mln zł. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I połowę 2023 roku.

Na budowę rzeszowskiego centrum komunikacyjnego składa się przebudowa placu dworcowego i budowa centrum przesiadkowego. Wartość tej części to 51,2 mln zł. W wyniku prac zostanie przebudowany plac Dworcowy przy ul. Grottgera oraz pętla autobusowa przy ul. Bardowskiego. Na placu przed dworcem kolejowym powstanie parking. W części podziemnej (-1) będzie parking dla samochodów osobowych (w tym zasilanych LPG). Przewidziano 110 miejsc postojowych, w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego (w tym min. 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami. Ponadto przebudowie ulegnie układ komunikacyjny w rejonie dworca. Na to zadanie złożą się m.in. rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, w tym przebudowa chodników i oświetlenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here