W ostatnich latach w województwie podkarpackim ubywa aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Mniej jest również pracowników aptek. Pod względem nasycenia aptekami, Podkarpacie, w ubiegłym roku znajdowało się w środku stawki województw.

W 2019 roku w województwie podkarpackim funkcjonowało 665 aptek ogólnodostępnych i 122 punkty apteczne. Na wsi funkcjonowały łącznie 153 apteki i punkty apteczne. Aptek pełniących stałe dyżury nocne było 13, a dyżury okresowe 143. W aptekach i punktach aptecznych pracowało łącznie 3481 osób w tym 1221 magistrów farmacji.Na jedną aptekę w województwie podkarpackim przypadało 3199 osób. Pod względem nasycenia aptekami Podkarpacie znajdowało się na 8. miejscu wśród województw. Największe nasycenie aptekami było w województwie wielkopolskim (2777 osób na jedną aptekę), a najmniejsze w województwie pomorskim (3514 osób na jedną aptekę).

Liczba aptek ogólnodostępnych na Podkarpaciu w 2019 roku, w porównaniu z 2018 rokiem, zmniejszyła się o 22 apteki, a liczba punktów aptecznych o 2 punkty. W aptekach w 2019 roku ogółem pracowało o 29 osób mniej niż w 2018 roku, natomiast magistrów farmacji było o 4 osoby więcej w br. w porównaniu z ub. rokiem.

Warto dodać, że w 2019 roku było o 49 aptek mniej niż dwa lata wcześniej, a punktów aptecznych o 6 mniej.

ź. Urząd Statystyczny w Rzeszowie