Na ścianie budynku szkoły w Tuszowie Narodowym powstał mural upamiętniający postać gen. Sikorskiego. Jego wykonanie to efekt współpracy gminy z IPN w Rzeszowie, który sfinansował koszty. Dzieło to zostało stworzone w związku z przypadającą w przyszłym roku 140 rocznicą urodzin generała.

Generał Władysława Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym. By upamiętnić to wydarzenie rzeszowski IPN ufundował namalowanie muralu z wizerunkiem generała i jego żołnierzy na ścianie budynku Szkoły Podstawowej w jego rodzinnej miejscowości. To już drugie upamiętnienie tej wybitnej postaci, po Hyżnem, gdzie się wychowywał i uczęszczał do szkoły.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Gminy oraz Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.Wykonawcą muralu jest Arkadiusz Andrejkow, artysta z Sanoka. Ma on w swoim dorobku wiele takich prac właśnie w formie murali lub drwenali, jest laureatem plebiscytu „Nieprzeciętni” i ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, a także ponad dwadzieścia zbiorowych.


W Tuszowie znajduje się dom urodzin generała, gdzie są zgromadzone liczne pamiątki związane z jego życiem, działalnością wojskową i polityczną. Dom został wybudowany w 1869 r. z przeznaczeniem na szkołę i mieszkanie dla nauczyciela. W 1881 r. zamieszkał w nim Tomasz Sikorski z żoną … i dwójką dzieci. 20 maja 1881 r. jako trzecie z dzieci urodził się przyszły generał. Obecnie dom ten stanowi siedzibę Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego. Mieści się w nim również Gminna Biblioteka Publiczna.
W kaplicy na cmentarzu w Tuszowie Narodowym, złożona i przechowywana jest podwójna trumna, w której do ekshumacji w 2008 r. spoczywały szczątki gen. Władysława Sikorskiego.