Premier Mateusz Morawiecki, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, wiceminister Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Podparpacki Ewa Leniart oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, spotkali się w Huwnikach (k. Przemyśla) z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Straży Granicznej.

Placówka SG w Huwnikach położona ok. 22 kilometry na południe od Przemyśla odpowiada za 13-kilometrowy odcinek polsko-ukraińskiej granicy. Przy placówce znajduje się lotnisko dla śmigłowców, na którym stacjonują dwa helikoptery Kania. Śmigłowce wspierają działania związane w zapobieganiem nielegalnej migracji oraz z walką z przemytem.

Wizyta delegacji Huwnikach rozpoczęła się od odprawy z kardą kierowniczą Bieszczadzkiego Oddziału SG. Komendant oddziału płk SG Robert Rogoz przedstawił zakres zadań realizowanych przez oddział, jego specyfikę, obszar działania oraz zidentyfikowane zagrożenia.

Kolejnym punktem było spotkanie Premiera oraz Ministrów z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału SG, podczas którego rozmawiano m.in. o realiach służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Podczas wizyty Premier podkreślił, że “Polska jest dzisiaj przedmurzem dla wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, a Straż Graniczna jest obrońcą naszych granic” , „Wasza praca jest pracą dla wszystkich obywateli, pracą dla Polski. Bardzo serdecznie chcę za to podziękować. Jesteśmy z was dumni”.

źr. BiOSG