Strona główna MIELEC Mielec: Wielkie dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych

Mielec: Wielkie dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych

0
Reklama

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Oznacza to, że Miasto Mielec otrzyma 20 milionów złotych dofinansowania na realizację prac związanych z budową zbiorników retencyjnych w mieście.  Został już ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu projektu, który obejmuje zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu boiska treningowego między ulicą Solskiego a ul. Kusocińskiego (naprzeciwko SP 6), w tym: budowę kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników retencyjnych, budowę pompowni ścieków, budowę przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią, przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Kolejne zbiorniki retencyjne z przepompowniami zlokalizowane będą w rejonie ulicy Wspólnej oraz na terenie MOSiR-u obok Hotelu Polskiego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ok. 29 mln zł.
źr. UM Mielec
Reklama