Mielecka firma Kronospan otrzymała od marszałka województwa Władysława Ortyla pozwolenie integrowane dla dalszej działalności. Mielczanie są oburzeni.

“Działania pana marszałka zagrażają funkcjonowaniu firmy i stoją w sprzeczności do wolności gospodarczej” twierdzą przedstawiciele Kronospanu. Przeciwni tej decyzji są także sami mieszkańcy Mielca, którzy domagają się czystego powietrza w ich mieście. Domagają się oni całkowitego zamknięcia firmy.

Ortyl wydając integrowane pozwolenie na działalność dla spalarni wydał także kilka obowiązkowych punktów, które Kronospan musi spełnić. Nałożono m.in. obowiązek: stałego monitoringu funkcjonowania wszystkich urządzeń służących redukcji emisji zanieczyszczeń i prowadzenia ciągłego pomiaru emisji na dwóch największych emitorach, prezentacji na tablicy świetlnej wyników monitoringu. Dodatkowo Kronospan ma obowiązek wykonania co najmniej dwóch serii pomiarowych rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających, prowadzenia pomiarów okresowych dla substancji, wykonania instalacji redukcji tlenków azotu, informowania o przewidywanych terminach przeprowadzania pomiarów okresowych, prowadzenia kontroli jakości surowców.