W sobotę 30 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce zatrzymali nielegalnego imigranta z Turcji, który wbrew przepisom prawa przekroczył zieloną granicę z Ukrainy do Polski.

Zatrzymany 45 – letni Turek,  podczas złożonych wyjaśnień stwierdził, że na Ukrainę przyleciał samolotem. Krajem docelowym jego podróży były Niemcy gdzie już mieszkają jego znajomi.  W niedzielę 31 grudnia, Turek w ramach umowy o readmisji został przekazany stronie ukraińskiej.

W 2017 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 100 nielegalnych imigrantów, którzy w  celach zarobkowych przekroczyli zieloną granicę do Polski. Wśród nich najwięcej było obywateli Bangladeszu, Turcji i Rosji.

źr. BiOSG