Przerobione podłogi i koła zapasowe posłużyły dwóm młodym obywatelom Ukrainy do przemytu  8 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Bliźniaczą próbę przemytu udaremnili im funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Medyce.

Obydwaj kierowcy przekraczali polsko-ukraińską granicę w Medyce we wtorek, 17 lipca br. Samochody, którymi podróżowali mężczyźni zostały skierowane do szczegółowej kontroli.

Podczas rewizji pojazdów funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce wykryli, że w obydwu pojazdach zastosowano bliźniaczo podobne sposoby na przemyt tj.  „podwójną” podłogę i wykorzystanie kół zapasowych. W każdym z samochodów ukrytych było po 4 tys. paczek papierosów.

Postępowanie karne

W stosunku do obydwu sprawców (20 i 21 lat) Służba Celno-Skarbowa wszczęła postępowanie karne skarbowe a także skierowała wnioski do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu. Obydwaj mężczyźni przyznali się do przemytu.

20-latek wyjaśnił, że samodzielnie dokonał przeróbek w konstrukcji pojazdu, wykorzystując zainteresowanie mechaniką i licząc na sprzedaż papierosów w Polsce. Drugi  z kierowców wyjaśnił natomiast, że podwójna metalowa konstrukcja w podłodze samochodu to efekt przeróbki, jaką zlecił w jednym z ukraińskich warsztatów samochodowych.

KAS liderem z zwalczaniu przestępców

Służba Celno-Skarbowa wchodząca w skład Krajowej Administracji skarbowej (KAS) jest liderem zarówno na rynku krajowym jak i wśród państw UE w zwalczaniu przestępczości tytoniowej.

W 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej  w woj. podkarpackim udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 32  mln szt. papierosów o wartości blisko 21 mln zł. Zatrzymano także 145 samochodów, które posłużyły do przemytu. Zwalczając przestępczość transgraniczną, funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu, wszczęli 13260 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe a także nałożyli 10 736 mandatów karnych o wartości 4,4 mln złotych. 

źr. KAS