Wśród posłów Prawa i Sprawiedliwość coraz większą popularnością cieszy się pomysł wprowadzenia wcześniejszych emerytur dla matek, które urodziły co najmniej trójkę dzieci. Ministerstwo podchodzi do tematu powściągliwie, ale inicjatorzy pomysłu sązdeterminowanie. O sprawie informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Propozycję obniżenia wieku emerytalnego dla matek, które urodziły co najmniej trójkę dzieci, złożyło dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości: Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski. Zwrócili się z nią do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Zdaniem posłów program Rodzina 500+ jest bardzo dobrym pomysłem, jednak nie przynosi dostatecznych sukcesów jeśli chodzi o demografię.

Według informacji zdobytych przez  „Dziennik Gazeta Prawna”  pomysł zakładać by miał obniżenie liczby obowiązkowych lat składkowych, które uprawniają do wypłaty świadczeń emerytalnych. Liczba ta miałaby zostać zmniejszona o pięć lat. Tak jak podkreśliliśmy ministerstwo narazie jest jednak wobec pomysłu wstrzemięźliwe.  Wiceminister Marcin Zieleniecki, stwierdził, że matkom przysługują już pewne  przywileje w zakresie świadczeń emerytalnych:

Obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych gwarantują uwzględnianie przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych okresów ograniczenia aktywności zawodowej związanych z faktem wychowywania potomstwa – czytamy na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.