W piątek 5 stycznia Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz uczestniczył w uroczystości przekazania światełka betlejemskiego na polsko – ukraińskiej granicy.

Przekazanie światełka odbyło się w Malhowicach w miejscu gdzie w przyszłości ma powstać przejście graniczne. Teren, gdzie odbywała się uroczystość, zabezpieczali funkcjonariusze z Placówki SG w Hermanowicach.

Natomiast w czwartek 4 stycznia polscy harcerze przekazywali betlejemskie światełko swoim ukraińskim kolegom w drogowym przejściu granicznym w Budomierzu.

W obu uroczystościach wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych przygranicznych regionów Polski i Ukrainy, duchowni obu obrządków, harcerze i przedstawiciele służb mundurowych.

Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Harcerstwa Polskiego od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

źr. BiOSG